Pravila Privatnosti

Izjava o zaštiti podataka i privatnost

IC Technology d.o.o, Stubička ulica 33, Zagreb 10000, IBAN: HR4423400091111013575, VAT/OIB: HR63250004488

(dalje: ICT) u cilju zaštite Vaših osobnih podataka, sve sukladno Općoj odredbi o zaštiti podataka (Službeni list Europske unije L119, 4) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine br. 42/2018), ovim putem daje sve informacije o tome koje Vaše osobne podatke i na koji način prikuplja i obrađuje. Ukoliko budete koristili bilo koju od naših usluga pristajete na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka sve kako je to dalje propisano ovom Izjavom. Ovim putem vas obavještavamo kako imate sljededa prava:

  • informiranje kako se Vaši podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju
  • podnošenje zahtjev za izdavanjem preslike Vaših osobnih podataka koji se obrađuju, bez naknade v zatražiti ispravljanje netočno navedenih osobnih podataka
  • brisanje osobnih podataka, uključivo onih s interneta, uz iznimku onih koje je ICT dužan prikupljati i čuvati na temelju nekog od pozitivnih propisa (zakonska obveza)
  • ograničenje obrade osobnih podataka
  • podnijeti prigovor i uskratiti suglasnost prilikom prvog kontakta ICTa radi nuđenja usluga ili proizvoda za potrebe izravnog marketinga (newsletter).

U slučaju da imate bilo kakav prigovor ili pitanje vezano uz prikupljanje ili obradu Vaših osobnih podataka, posebice onih koji se odnose na one koji se prikupljaju u svrhu realizacije naše poslovne djelatnosti, isti možete uputiti putem emaila: info@ict-croatia.com odnosno pisanim putem na našu adresu: IC Technology d.o.o, Stubička ulica 33, Zagreb 10000. Po Vašem zahtjevu postupit ćemo bez odgode odnosno najkasnije u roku od 30 dana te Vas obavijestiti o radnjama koje smo poduzeli. Tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka U cilju zaštite Vaših osobnih podataka od manipulacije, gubitaka, prijetnji ili prijestupa od strane neovlaštenih osoba poduzimamo različite mjere zaštite, i to mjere informatičke sigurnosti, mjere tehničke zaštite te razne organizacijske mjere. Cilj ovih mjera je osigurati da Vašim osobnim podacima mogu pristupiti samo za to određene osobe kojima je to nužno radi izvršenja točno određenih zadataka iz djelatnosti ICTa, u opsegu koji je za izvršavanje tih poslova propisan ili nužan. Naše sigurnosne mjere će se kontinuirano unaprjeđivati sukladno tehnološkom razvoju. Kao mjere informatičke sigurnosti poduzete su sve mjere koje bi mogle osigurati sigurno davanje i prijenos Vaših osobnih podataka i financijskih sredstava prilikom rezerviranja smještaja ili neke slične aktivnosti putem naše web stranice ili drugih rezervacijskih kanala enkripcijom istih, bez mogućnosti zlouporabe. Istim ili sličnim mjerama zaštićujemo korištenje Vaših osobnih podataka i od internih rizika, kako u odnosu na pristup istima od strane neovlaštenih zaposlenike tako i od strane tvrtki koji održavaju naš sustav. S takvim tvrtkama smo obzirom na uvid u Vaše osobne podatke zaključili posebne klauzule o povjerljivosti podataka te smo sa pružateljem IT usluga proveli zaštitu podataka na našim serverima na najvišoj razini. Dokumentacija koja sadrži povlaštene podatke i osobne podatke koji uživaju posebnu zaštitu se nalazi pod zaštitom od neovlaštenog pristupa odnosno u zaključanim prostorima dostupnima samo za to određenom osoblju. Raznim pravilnicima i postupcima propisali smo opseg, način i vrste prikupljanja osobnih podataka i za to ovlaštene osobe. Naši poslovni partneri te prijevoznici, koji pružaju dodatne usluge, a koji posredno dobivaju Vaše osobne podatke prema privoli koju dajete prilikom korištenja naših usluga, su se ugovorno obvezali primjenjivati sve mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako je to određeno i ovom Izjavom odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka. Jednake mjere zaštite osobnih podataka su ugovorno prihvatili primijeniti i svi dobavljači roba, i izvođači radova, s kojima se ICT nalazi u poslovnom odnosu. Od strane poslovnih partnera iz ovog stavka prikupljamo kontakt podatke njihovih zaposlenika (npr. ime i prezime, broj poslovnog telefona i mobitela, e-mail adresu). Ove podatke čuvamo do prestanka poslovne suradnje te ih ne dostavljamo trećim osobama ni iznosimo u inozemstvo. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u slučajevima kada: – postoji zakonska obveza, – kada nas angažirate za pružanje neke usluge, pa to proizlazi iz ugovorne obveze, – te uz Vašu pisanu, online ili telefonsku privolu, u različite svrhe.

Podaci koji se od Vas prikupljaju mogu biti: ime i prezime, datum rođenja, podaci kreditne kartice, broj identifikacijske isprave, državljanstvo, e-mail adresa, ali i druge podatke koje nam dragovoljno date. Podatke o zdravlju i religijskim uvjerenjima nam možete dragovoljno dati jedino u slučaju kada su isti neophodni za Vašu sigurnost tijekom korištenja naših usluga. Vodeći računa o zaštiti privatnosti djece ne prikupljamo i ne obrađujemo podatke o osobama za koje znamo da su mlađe od 16 godina bez prethodne privole njihovog zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik ima pravo zahtijevati uvid u podatke koje je dalo dijete te može tražiti njihovo brisanje. Način na koji dolazimo do Vaših osobnih podataka će u većini slučajeva biti neposrednim putem, direktno od Vas, i to putem e-maila, telefonskog razgovora, on-line obrazaca i web stranica, ali i od izdavatelja kreditnih kartica, poslovnih banaka i sl. Ne odgovaramo za način saznanja i privole za korištenje Vaših osobnih podataka od strane trećih osoba, te ćemo smatrati da su podaci koji dobivamo od istih točni, prikupljeni uz Vašu privolu i zakonit način, te da i te treće strane prihvaćaju sva propisana pravila iz područja zaštite osobnih podataka. Vaše osobne podatke možemo otkriti u slučaju kada je to naša zakonska obveza, u slučajevima kada postupamo po zahtjevima raznih državnih tijela i institucija, zatim da bismo zaštitili naša bitna prava, prava zaposlenika i javnosti, te u djelovanju u slučaju nužde. Rokovi čuvanja osobnih podataka Pohrana Vaših podataka je ograničena na minimum, samo onoliko koliko je potrebno da se svrha prikupljanja i obrade ostvari i/ili ispuni zakonska obveza čuvanja. Račune sukladno pozitivnim propisima čuvamo 11 godina. Iznimno, Vaše osobne podatke čuvamo i duže u slučaju spornih situacija do njihova razrješenja. Istekom navedenih rokova na papiru pohranjene osobne podatke uništavamo rezanjem ili paljenjem, a one elektronički pohranjene brišemo u potpunosti. Društvene mreže i marketing / Newsletter Uz Vaš pristanak ovlašteni smo upotrijebiti s Vaše strane stvoren sadržaj kao što su fotografije s društvenih medija u svrhu oglašavanja na web mjestima i aplikacijama trajno i bez naknade. Naši gosti i poslovni partneri, te treće osobe od kojih dobijemo kontakt podatke uslijed nekog poslovnog odnosa, mogu dobiti naše newslettere koje šaljemo u svrhu promocije naših novih usluga, posebnih pogodnosti i akcija, i sl. U slučaju da ne želite primati naše newslettere možete se u svako doba odjaviti klikom na unsubscribe ili upućivanjem prigovora slanjem povratnog e-maila, u kojem slučaju ćemo brisati Vaše osobne podatke kako Vam ih dalje ne bi slali. Naša web stranica može sadržavati poveznice na web stranice trećih strana. ICT nije odgovoran za prikupljanje i uporabu podataka od strane tih trećih strana.

Vlasništvo

Svi sadržaji ove web-stranice, poput grafika, logotipa, članaka i ostalih materijala, vlasništvo su IC Technology d.o.o, Stubička ulica 33, Zagreb 10000, te su zaštićeni autorskim pravom i drugim zakonima. Svi zaštitni znaci i logotipi prikazani na ovoj web-stranici vlasništvo su njihovih vlasnika koji mogu ali ne moraju biti povezani s našom organizacijom.

Mjerodavno pravo

Suglasni ste da Vaše korištenje ove stranice, ova Izjava o privatnosti i Sporazum o korištenju te eventualni sporovi u vezi tih dokumenata u svakom pogledu podliježu nadležnim zakonima Republike Hrvatske. Eventualni sporovi u vezi navedenog rješavat će se isključivo u nadležnim sudovima u Rijeci u Hrvatskoj.

Sporazum o korištenju

Ograničenja korištenja

ICT odobravamo ograničeno, neprenosivo pravo na pristup i korištenje naše web-stranice u nekomercijalne svrhe. Svako neovlašteno korištenje ove web-stranice automatski povlači za sobom prestanak tog prava. Ove uvjete možemo ažurirati ili promijeniti bez prethodne obavijesti. Ako nastavite koristiti ovu web-stranicu nakon što objavimo promjene uvjeta, to znači da ste suglasni s promijenjenim uvjetima. Ako zakon ne zahtijeva drukčije, sve promjene uvjeta stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na našoj web-stranici.

Korištenje stranice

Pristup stranici i podacima koji su sadržani na njoj podliježe navedenim uvjetima i pravilima. Svako korištenje ove web-stranice nakon preuzimanja početne stranice smatrat će se prihvaćanjem sljedećih pravnih uvjeta:

Sadržaji ove stranice dostupni su samo osobama koje mogu sklopiti pravno obvezujući ugovor prema važećem zakonu, što znači da nisu dostupni maloljetnim osobama. Korištenjem ove stranice izjavljujete da imate dovoljno godina za korištenje ove stranice i za sklapanje pravno obvezujućih odnosa za obveze koje mogu nastati korištenjem ove stranice. Također jamčite da ste pravno ovlašteni za vršenje rezervacija i/ili kupovinu za sebe ili za druge osobe u čije ime ste ovlašteni djelovati.

Ovu stranicu smijete koristiti samo za legitimne rezervacije ili kupnju i nećete je koristiti u bilo koju drugu svrhu, uključujući, ali bez ograničenja na, spekulativne, lažne ili prijevarne rezervacije/kupivine ili bilo kakve rezervacije/kupovine u očekivanju potražnje.

Ova stranica namijenjena je isključivo Vašem osobnom korištenju. Komercijalno korištenje ove stranice strogo je zabranjeno osim u slučaju našeg prethodnog pismenog odobrenja. Suglasni ste da nećete koristiti ovu web-stranicu za slanje lančanih pisama, neželjene pošte (junk i spamming), propagandu (komercijalnu ili nekomercijalnu) ili masovnu komunikaciju bilo koje vrste uključujući, ali bez ograničenja na, skupne mailove bilo kojoj osobi koja nije dala izričitu dozvolu da bude uključena u takvu listu. Osim toga, suglasni ste da nećete kreirati hypertext-poveznice s bilo koje stranice koju kontrolirate Vi ili netko drugi na ovu stranicu bez izričitog pismenog odobrenja od naše strane, te ste također suglasni da se nećete pretvarati da ste neka druga osoba ili predstavnik bilo kojeg subjekta, stvarnog ili fiktivnog, uključujući zaposlenike ili naše agente ili bilo koje treće strane koja pruža usluge u vezi s ovom stranicom.

Suglasni ste da nećete koristiti robote, spidere, druge automatske uređaje ili ručne procese kako biste nadzirali ili kopirali stranicu ili bilo koji sadržaj ili informaciju koje ona sadrži, osim ako prethodno dobijete naše izričito pismeno odobrenje. Suglasni ste da nećete ni na bilo koji način utjecati ili pokušati utjecati na ispravno funkcioniranje stranice.

Suglasni ste da ovoj stranici nećete isporučivati: (i) bilo kakve računalne viruse, crve, vremenske bombe i/ili druge programske rutine čija je namjena da unište, štetno utječu na, prekinu ili otuđe bilo koji sustav, podatke ili informacije; i (ii) bilo kakve sadržaje koji mogu stvoriti bilo kakve obveze za nas.

U opsegu koji dopuštaju važeći zakon i regulative, informacije dostupne na stranici ne mogu se smatrati temeljem za bilo koju važnu osobnu ili poslovnu odluku te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornim za eventualno neispunjenje Vaših očekivanja.

Ova stranica sadrži poveznice na ostale web-stranice. Poveznice objavljujemo isključivo kao pogodnost za Vas i samo u informativne svrhe. Nismo pregledali sve informacije na tim drugim web-stranicama. Uvrštavanje tih poveznica ni na koji način ne znači da podržavamo ili odobravamo sadržaj, reklame, proizvode, usluge, politike ili druge materijale koji se nalaze na ili su dostupni s tih web-stranica. Ako odlučite pristupiti drugim web-stranicama, to činite na vlastitu odgovornost.

Opisi proizvoda objavljeni na našim stranicama o proizvodima su ibformativnog karaktera. Stranica može sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške ili propuste. Mi nismo odgovorni za tipografske greške i netočne cijene, informacije o proizvodima, reklame ili podatke o dostavi. Oglašene cijene i dostupne količine podložni su promjenama bez prethodne najave.

MI NE PREUZIMAMO ODGOVORNOST EVENTUALNE ŠTETE ILI OZLJEDE, UKLJUČUJUĆI (ALI BEZ OGRANIČENJA NA) POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE UZROKOVANE VAŠIM KORIŠTENJEM (ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA) OVE WEB-STRANICE, UKLJUČUJUĆI EVENTUALNE ŠTETE ILI OZLJEDE UZROKOVANE GREŠKOM U IZVOĐENJU, GREŠKOM, PROPUSTOM, PREKIDOM, NEDOSTATKOM, KAŠNJENJEM, RAČUNALNIM VIRUSIMA, KVAROM, ILI NEKIM DRUGIM KVAROM RAČUNALA. IZJAVLJUJETE DA SADRŽAJE OVE WEB-STRANICE STAVLJAMO NA RASPOLAGANJE U STANJU U KOJEMU SE NALAZE BEZ IKAKVE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. OVU WEB-STRANICU I SVE MATERIJALE KOJE ONA SADRŽI KORISTITE ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST.